بازيابی پاسورد و تامين امنيت توسط AccessData Password Recovery Toolkit

prtk-boxw.jpgهکرها چگونه ميتوانند از قويترين تدابير ايمنی و امنيتی شما عبور کنند ؟ خيلی ساده است !!! افراد بيشماری هستند که از يک پاسورد، برای برنامه های مختلف، حتی دسترسی به اينترنت استفاده ميکنند و اين يکی از نا امن ترين و ضعيف ترين اقدام برای تامين امنيت و ايمنی کامپيوتر و اطلاعات آن بشمار می آد . در صورتی که از يک پاسورد برای برنامه های مختلف استفاده شود ، با شکسته شدن پاسورد يکی از برنامه ها ، کليه برنامه های ديگر نيز قابل دسترسی هستند ، بدون اينکه نيازی به شکستن پاسورد ديگر برنامه باشد . برخی از راهها و روشهای محافظت از پاسوردها بآسانی شکسته می شوند در صورتيکه بسياری ديگر غير قابل نفوذند . با استفاده از نرم افزار AccessData Password Recovery Toolkit اينگونه نقاط ضعف را از بين ببريد و کامپيوتری امن و غير قابل نفوذ داشته باشين . برخی از ويژگيهای بارز اين نرم افزار عبارت است از :
قابليت مديريت پاسوردها ؛ تجزيه و تحليل فايلها و پاسوردهای آنها ؛ بازيابی همه نوع پاسورد صرفنظر از طول آنها ( تعداد کارکترهای بکار رفته در آنها ) ؛ تجزيه و تحليل فايلهای متعدد در آن واحد ؛ بازيابی پاسوردهای چند زبانه ؛ جلوگيری از استفاده غير مجاز از برنامه توسط يک کد امنيتی خصوصی و قابليت هاي ديگر :
Individual Password Breaker Modules:
MS Access, ACT, Ami Pro, Approach, ARJ, Ascend, Backup, BestCrypt, Bullet, Proof FTP, Cute FTP, DataPerfect, dBase, Encrypt Magic Fldr, Excel, FoxBase, File Maker Pro, Lotus 1-2-3, Mail (MS), MS Money, MYOB, My Personal check, Writer, Norton Secret Stuff, Organizer, MS Outlook, Palm, Paradox, PGP Disk, File 4.0, PGP Secret Key Ring, Pro Write, Project (MS), WinZip & Generic, Zippers, Q&A, Quattro Pro, QuickBooks, Quicken, WinRAR, Scheduler+, Symphony
VersaCheck, MS Word, WordPerfect, Word Pro, Adobe PDF, Win95/Win98 PWL Files
IE Content Advisor, WE_FTP, Netscape Mail, Source Safe, PC-Encrypt
 دانلود کنيد با حجم 8 مگابايت

كرك :
http://www.freeserials.com/serials/download.php?id=17691&char=A

/ 0 نظر / 71 بازدید