نرم افزاری در زمينه عناصر شيميايی UniChimica 1.1

unichimica.jpgUniChimica يك ماخذ و ابزار بسيار عالى در زمينه علم شيمى است كه براى مهندسين ، دانشمندان ، معلمين ، دانش آموزان و اهل تحقيق طراحي شده است . مشخصات و ويژگيهاى منحصر به فرد اين نرم افزار از اين قرار است :
نمايش نام عنصر ، علامت اختصارى ، عدد اتمى ، جرم اتمى ، حالت فيزيكى ، رنگ ، خواص اسيدى ، وضعيت اكسيداسيون ، آرايش الكترونى ، چگالى ، نقطه ذوب ، نقطه جوش ، ساختار كريستالى ، شعاع اتمى ، شعاع كووالانسى ، شعاع يونى ، پتانسيل يونيزاسيون اوليه ، رسانايى حرارتى ، رسانايى الكتريكى ، جدول تناوبى ، فراوانى عناصر در طبيعت ، طبقه بندى عناصر ، نمايش گرافيكى اطلاعات بصورت نمودار دو بعدى و سه بعدى جهت درك بهتر از وابستگى ، ارتباط و خواص عناصر با همديگر و ...
خلاصه اينكه UniChimica ، هيچ چيزى را در مورد عناصر ناگفته رها نمىكنه . 
دانلود كنيد با حجم 2.90 مگابايت 

سريال :
Name: Suby

Company: PhrozenCrew

s/n: 176755554444343

/ 0 نظر / 43 بازدید