دانشگاه های مجازی ايرانی

  کلاس مجازی شریف:                                              http://www.sharifvu.org    

  دانشگاه بین المللی ایرانیان ( آمریکا ):                            http://iranu.com 

  دانشگاه مجازی دانشگاه اصفهان                                      http://vu.ui.ac.ir  

  دانشگاه مجازی دانشگاه تهران                                       http://cel.ut.ac.ir

 

  
نویسنده : حسين قره ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢