فرمت‌ها و قالب بندي‌های تصاوير

از چه فرمتی استفاده کنيم؟ بهترين فرمت ذخيره سازی کدام است؟

اين سئوالات شايد به ذهن شما نيز خطور کرده باشد. انتخاب نوع فرمت و قالب بندی بايد بر اساس استفاده‌ای که ما در آينده از تصوير خواهيم کرد ، انجام گيرد. مثلاْ ميخواهيم از يک تصوير در صفحات وب استفاده کنيم پس بهترين فرمت انتخاب برای اين تصوير GIF و JPG می باشد. فرمت‌ها نيز مانند مدها تاثيرات متفاوتی برروی اندازه و حجم فايل‌ها دارند (چشم بسته غيب گفتم). در زير به بررسی مختصر فرمت‌های متداول می پردازيم:

Bitmap يا bmp: اين فرمت ٬ فرمت استاندارد برای ذخيره‌سازی تصاوير در ويندوز است. (عجب نکته‌ای)

GIF يا gif : يکی از فرمت‌های استاندارد صفحات جهانی وب می باشد که از اول کلمات                                  Graphical Interchange Format گرفته شده و تلفظ آن بصورت «گيف» می باشد.

JPEG يا jpg: اين فرمت نيز از فرمتهای استاندارد صفحات وب می باشد که هنگام ذخيره سازی از کيفيت تصاوير می کاهد و از Joint Photographic Experts Group گرفته شده است و تلفظ آن «جی پگ» ميباشد.

PDF يا pdf : اين فرمت مربوط به برنامه آکروبات محصول شرکت Adobe بوده و از کلمات
Adobe Acrobat Page Description Format گرفته شده و تلفظ آن «پی دی اف» می باشد.

PNG يا png: اين فرمت يکی از بهترين فرمت‌های موجود برای انتشار تصاوير در صفحات وب است. در اين فرمت فشرده سازی بدون کاهش داده‌ها است. مشکل بزرگ اين فرمت اينست که بعضی از مرورگرهای قديمی قادر به خواندن اين فرمت نيستند. اين اصطلاح از اول کلمات Portable Network Graphic گرفته شده و تلفظ آن «پينگ» می باشد.

TIFF يا tif : اين فرمت يکی از رايج‌ترين فرمتها برای ارسال تصاوير جهت چاپ مي‌باشد و اکثر برنامه‌های گرافيکی قادر به باز کردن و وارد کردن اين فرمت می باشند. در اين فرمت فشرده‌سازی فايل بدون کاهش داده‌ها ميباشد (در نتيجه اندازه و حجم بالايی دارد). اين اصطلاح از اول کلمات
Tagged Image File Format گرفته شده و تلفظ آن «تيف» می باشد.

در جدول زير يک فايل را در فرمت‌های مختلف ذخيره نموده و پارامترهای مختلفی چون اندازه فايل ،عمق بيت و وضعيت تراکم سازی اطلاعات مقايسه شده است. واحد اين اندازه‌ها را طرف چپ نوشتم تا اعداد انگليسی باشند. 

      قالب بندی          اندازه فايل        وضعيت تراکم         عمق بيت
         BMP            MB 6.1            ۳۲ بيت
             TIF            MB 4.6     بدون کاهش داده‌ها          ۳۲ بيت 
           PDF            MB 3.9    بدون کاهش داده‌ها          ۳۲ بيت 
           PNG            MB 2.7    بدون کاهش داده‌ها           ۴۸ بيت 
            GIF            KB 850    بدون کاهش داده‌ها             ۸ بيت
          JPEG          KB 269    با کاهش داده‌ها          ۳۲ بيت 

  
نویسنده : حسين قره ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢