جوکهای باحال

تركه ميخواسته با دختر اسراييلي ازدواج كنه، به علامت اعتراض، سر سفره عقد حاضر نميشه.

تركه ميره بهشت، زير پاي مادر ها له ميشه.

ارمنيه رو ميبرن كلانتري، ميگه: واسه چي منو اوردين اينجا؟ ميگن: واسه عرق خوري. ميگه: پس بريز بخوريم.

كرده ميره جهنم. فرداش ميبينن كسي تو جهنم نيست. ميبينن همه رو قاچاقي برده بهشت.

تركه داشته تو پارتي ميخونده: ميخوام كه با بوسه گل لباتو پرپر كنم... يه دفعه كميته ميريزه تو پارتي. تركه ادامه ميده: گلهاي پرپر شده رو هديه به رهبر كنم...(عجب تركي!!)

 

آبادانيه شلوارشو برعكس ميپوشه، ميره خيابون، ميخوره به يكي. طرف ميگه: شرمنده. آبادانيه ميگه: چي چي شرمنده؟ ولك زدي كلي پيچوندي!

 

لره خوابش سنگين بوده، تخت ميشكنه.

تركه انگشتشو ميكنه تو نافش، ريست ميشه.

رشتيه ميگه شدت زلزله اونقدر زياد بود كه زنم رو 10 تا كوچه بالاتر از زير آوار پيدا كردم.

تركه سرش رو بي آب شامپو ميكنه. ميگن چرا بي آب؟ ميگه: چون روش نوشته مخصوص موهاي خشك.

تركه ميره لايه ازون رو بدوزه، اما بر نميگرده. ميبينن لايه ازون رو از بيرون دوخته.

ترکه آنتی بيوتيکشو سر وقت نميخوره، ازش ميپرسن چرا؟ ميگه: ميخوام ميکروبها رو غافلگير كنم!

تركه ميخواسته دور كمرشو اندازه بگيره، خط كشو ميكنه تو نافش، ضرب در عدد 3.14 ميكنه.

(نسخه هاي ديگه هم داره: براي اندازه دور باسن!)

تركه قلكش پر ميشه، 500 تومن سر ميده، با يه قلك نو عوض ميكنه.

(نسخه ديگه: قلكشو ميندازه دور، يه قلك نو ميخره)

اصفهانيه به شكمش ميگه: چقدر كار كنم تو بخوري؟ شكمش ميگه: ميخواي يه كم من كار منم تا تو بخوري؟

تركه ميگه: من ديگه سوتي نميدم. ميگن: از كِـي؟ ميگه: از هر كِـي. از همين كِـي.

آبادانيه ميگه: ديشب آبادان زلزله 11 ريشتري اومد. رفيقش ميگه: پس آبادان با خاك يكي شد؟ آبادانيه ميگه: به ولك، مگه بچه ها گذاشتن.

تركه ميخواسته زيردريايي غرق كنه، در ميزنه فرار ميكنه.

داريوش مياد ايران، ملت كلي تحويلش ميگيرن، داريوش حال ميكنه، ميگه چي واستون بخونم؟ تركه داد ميزنه: ابي بخون.

خارجيه داشته غرق ميشده داد ميزنه Help تركه ميگه: خاك تو سرت، اگه بجاي كلاس زبان ميرفتي كلاس شنا، غرق نميشدي.

تركه مياد تهران،‌ يه دختر خوشگل ميبينه،‌ ميگه:‌ اين دوست دختر كه ميگن شمايي؟

ترياكيه پيغام‌گير ميخره، پيغامشو ميذاره: هَشتم... ولي خَشتَم.

تركه مي‌رسه، مي‌خورنش.

تركه اكس ميتركونه، فاز منفي ميگيره، فرداش ايگرگ ميزنه.

تركه برف پاكن ماشين رو ميزنه، هيپنوتيزم ميشه.

تركه ميميره، باباش رضايت نميده.

يه روز يه قورباغه قرص اکس ميخوره، تا شب کرال ميره.

تركه ميميره، روحش لاي پنكه سقفي گير ميكنه.

تركه يه سكه زير خاكي پيدا ميكنه، روش نوشته بوده تاريخ ضرب 200 سال قبل ميلاد.

زن تركه رو سونوگرافي ميكنن، ميگن: دختره. ميگه: آخي... بپرس اسمش چيه؟

تركه يه بسته هزاري ميشماره، 250 تومن كم مياره.

تركه ميره وام بگيره، ضامن نداشته، منفجر ميشه.

تو جنگ زن رشتيه بچه دار ميشه، منافقين مسئوليتشو قبول ميكنن.

ه تركه ميگن: چرا زن نميگيري. ميگه: كي زنشو ميده به من؟

رشتيه زن ميگيره. ازش ميپرسن زنت چطوره؟ ميگه: هر كي برده راضي بوده.

دوست رشتيه به رشتيه ميگه: به به به چه بچه خوشكلي داري. رشتيه ميگه: حالا يه كار كردي اينقدر منت نذار.

به تركه ميگن: ساعت چنده. بلد نبوده ميگه: بدو بدو ديرت شده.

اصفهانيه بيدار ميشه ميبينه زنش مرده. به دخترش ميگه: اختر ننت مرده. صبحونه واسه دو نفر درست كن.

تركه ادعاي پيغمبري ميكنه ميگن: يه معجزه بيار ميگه : "ق"

به تركه ميگن: تو نميخواي آخر آدم شي؟ ميگه: من از اين قرتي بازيها خوشم نمياد.

 

  
نویسنده : حسين قره ; ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۳